Building Automation > Lighting Automation >

Aydınlatmanın binalardaki elektrik enerjisi tüketimi içerisinde oranı oldukça fazladır. Enerjinin verimli kullanılması gereken günümüzde, tüm diğer tüketim kalemlerin de olduğu gibi aydınlatmadan da minimum enerji tüketimi ile maksimum verimin alınması gerekmektedir. Mevcut bir aydınlatma sisteminin etkin kullanımı ise uygun otomatik kontrol sistemlerinin kullanılması ile mümkündür.  

 Mayıs 2007 tarih 25610 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Enerji Verimliliği Kanunu ile , enerjinin etkin kullanılması, gereksiz tüketimin önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin arttırılması hedeflenmektedir.