Enerji Faturlandırma Sistemleri >

Sayaç okuma elemanlarımız  belirli aralıklarla tüm tüketim verilerinizi kaydederler. Bu, teknik altyapı tesisatının türüne bağlı olarak ya doğrudan sayaç okumasıyla ya da (Radyo Okuması gibi) konutun dışında bir okumayla gerçekleştirilir.

Her dairenin tüketimi kadar ödemesi sistemine dayalı olan faturalama programı ile  enerji giderlerinin adil bir şekilde dağıtılmasını sağlanır. Bunun içinde  doğru kullanıcı ve tüketim verilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Faturalama aşamasına geçmeden önce masraf ve kullanıcı verilerinizi güncelleştirebilmeniz için size faturalama belgelerini veririz. Sonraki aşamada ise dağıtılacak giderleri hesaplarız. Enerji masrafları kesin çizgilerle ısıtma giderleri ve sıcak su giderleri olmak üzere ikiye ayrılır. Ayrıca onarım giderleri gibi dağıtılamayan giderleri de ayarlarız.

Sayaç okuma işlemlerinde devrim niteliğinde bir gelişim olan radyo frekanslı uzaktan okuma sistemi sayesinde çok daha etkili ve hızlı hizmet veriyoruz. Ayrıca, sayaçların hafızasından alınabilen geçmişe yönelik tüketim değerleri sayesinde de tüketimlerinizi daha detaylı bir şekilde sizlerin bilgisine sunabiliyoruz.

EWI tüketim giderleri paylasım programı

EWI tüketim giderleri paylasım programı; kullanıcıların ısıtma, sogutma, kullanım soguk suyu ve kullanım sıcak suyu giderlerinin paylastırılmasında kullanılan bir yazılımdır.
EWI programı tüketim giderlerini, kullanıcıların tüketim oranlarını baz alarak toplam tüketim maaliyetlerini
paylastırmaktadır. Isıtma giderleri paylasımı, Bayındırlık ve İskan Bakanlıgının 14.04.2008 tarihli “Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma Ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylastırılmasına İliskin Yönetmelik” yönetmeliğine göre hesaplanmaktadır.
Tek bir program bünyesinde; ısıtma giderleri (kullanım sıcak suyu ve merkezi ısıtma), sogutma giderleri ve
kullanım soguk suyu giderleri farklı faturalandırma tarihlerinde birbirinden bagımsız bir sekilde paylastırılmaktadır.
M-Bus (meter bus) haberlesme arayüzüne sahip olan program, haberlesme hattı üzerinden M-Bus destekli
sayaçları (su sayaçları, ısı sayaçları, ısı payölçerler) okuyarak paylasım rutinlerini yürütmektedir.
ÖZELLİKLER
• Konut sayısına göre lisanslama
• SQL veri tabanı ile yüksek depolama kapasitesi
• Birden fazla proje ile çalısabilme
• Kullanım Sıcak Suyu (KSS) boyler kalorimetresi destegi
• Farklı yakıt tipine ve KSS sıcaklıgına göre çalısma
• Yakıt tiplerinin alt ısıl degerlerinin ayarlanabilmesi
• M-Bus haberlesme arayüzü
• Sayaç arama menüsü
• Raporlama menüsü
• Tüketim verilerinin elle girilebilmesi
• Isı payölçer ısıl transfer katsayılarının ayarlanabilmesi
SPESİFİKASYONLAR
Kendine ait tüketim gideri olan (ısıtma giderleri, kullanım suyu giderleri, sogutma giderleri, ...) her bagımsız birim EWI programında proje olarak tanımlanır. Aynı sitede bulunan tüketim giderleri farklı olan binalar (ör:dogalgaz ve su faturaları ayrı olan iki bina) farklı bagımsız bir projedir. EWI yazılımı ile birden fazla proje üzerinde çalısılabilir.
Proje olusturmakta kısıtlama yoktur. Tek bir lisanslanmıs EWI yazılımı altında birden fazla proje bulunabilir.
Program açılısında aktif proje seçimi yapılır ve aktif olan tek bir proje üzerinde çalısmalar sürdürülür. İstenildigindeaktif proje degistirilebilir. Projeye ait tüketici bilgileri ve sayaç tanımları yapılarak tüketici-sayaç eşleşmesi tanımlanır. Her projede farklı yakıt tipi ve KSS sıcaklıgı belirlenebilir.
LISANSLAMA VE KONUT/SAYAÇ DESTEĞİ
EWI yazılımı lisanslaması tüm projelerde bulunan toplam konut sayısına göre yapılmaktadır. Lisans kapsamında bulunan konut sayısının üzerinde konut tanımlaması yapılamamaktadır ve konut sayısının asılması halinde program uyarı vermektedir. Lisanslamada proje ve sayaç sayısında sınırlama yoktur, sayısız proje ve sayaç tanımlanabilir.
Lisanslama bir bilgisayarda bulunan tek bir EWI yazılımı için yapılmaktadır, çoklu lisanslamaya ve lisans transferine izin verilmemektedir. Bir uygulamada farklı bilgisayarlar üzerinde birden çok EWI yazılımı kullanılacaksa, her yazılım ayrı ayrı lisanslanmalıdır. 
Ör: 100 konut üzerinden lisanslanmıs EWI programı
Tanım 1: 10 bagımsız proje ve her projede 10 konut (toplam 100 konut)
Tanım 2: 2 bagımsız proje ver her projede 50 konut (toplam 100 konut)
Tanım 3: 1 proje ve 100 konut (toplam 100 konut)
Tüketici ve Sayaç Tanımlama
Sayaç menüsünden genel arama yapılarak sisteme baglı sayaçlar otomatik olarak bulunur. Sayaç adresine göre hızlı arama yapılabilir. Sayaçlar sisteme eklenirken baglı bulundukları haberlesme portu ile kaydedilirler. Bir projedesayaçlarla M-Bus üzerinden haberlesebilmek için farklı haberlesme portları (Com1, Com2, ... ) kullanılabilir, böylelikle sayaç sayısı fazla olan büyük sistemler parçalanmadan tek bir proje altında toplanabilir.
Her bagımsız proje için tüketicilerin tanımı yapılır. Tüketici tanımı yapılırken daire no, blok no, kullanıcı adı ve daire yüzölçümü girilir. Merkezi ısıtma sistemi giderlerini paylastırmak için daire yüzölçümü girmek zorunludur.
Merkezi ısıtma giderleri paylasımı yönetmelige uygun olarak (%70 tüketime göre, %30 bagımsız birimlerin kapalıkullanım alanlarına göre) yapılır. Her konut için ısı sayacı(ısıtma ve/veya sogutma), soguk su sayacı, sıcak su sayacı, resirkülasyon sıcak su sayacı ve ısı payölçer tanımlaması yapılabilir. Sayaç tanımlamalarında bir kısıtlama yoktur.
Tüketim Verileri Girisi
Tüketim verileri, sayaçların EWI programı tarafından okunmasıyla otomatik olarak kaydedilmektedir. Ayrıca MBus haberlesme altyapısı olmayan sistemlerde, sayaçlar gözle okunarak sayaç endeksleri elle programa girilebilir.
Fatura kesim tarihi beklenmeksizin istenilen periyotlarda (ör: her üç günde bir) farklı tarihlerde EWI programı
üzerinden okumalar yapılarak veri tabanına kaydedilebilir. Tüketim giderleri paylasımı sırasında fatura tarihi
girilmesiyle EWI yazılımı fatura tarihine kadar yapılan okumaları süzerek gider paylasımını bu okumalar
üzerinden yapar. Fatura tarihinden sonra yapılan okumalar bir sonraki fatura döneminde paylastırılmak için
veritabanında saklanır. Böylelikle fatura kesim tarihinin önceden bilinmedigi durumlarda, tüketim giderleri
sonraki/önceki döneme sarkmamıs olur. Isıtma,sogutma ve kullanım suyu faturaları farklı tarihlerde
gelebilir. Herbir tüketim kalemi ayrı ayrı paylastırılabilir.
Cari Hesaplar
Cari hesaplar menüsü üzerinden, kullanıcıların herbir fatura dönemine ait borçları ve toplam borçları
görülebilmektedir.Ayrıca kullanıcıların yaptıgı ödemeler (ödeme tutarı,ödeme sekli, ödeme tarihi) veritabanına kaydedilerek saklanmaktadır.
Raporlar
Herbir bagımsız projeye ait ayrıntılı raporlar olusturulabilir ve bu raporlar farklı formatlarda (pdf, rtf, html, mht, excell, csv, text, image) döküman olarak kaydedilebilir.
EWI yazılımı ile olusturulabilecek raporlar:
• Tüketici listesi
• Sayaç listesi
• Kullanım trendleri
• Sistem özet raporu
• Sistem izleme